מקומי

מקומי היא תנועת שטח ארצית המבוססת על מנהיגות מקומית.

בעקבות ההבנה שהפוליטיקה המקומית מהווה את האפיק האסטרטגי, הנכון והאפקטיבי ביותר להשפיע ולעצב את פני החברה הישראלית, חברנו, קבוצות פוליטיות שמקדמות סדר יום חברתי שוויוני במרחבים המקומיים, כל קבוצה בתחומה למקומי.
 
מקומי היא יוזמה אזרחית, מעשית ואופטימית, הבאה לשנות את פניה של הציבוריות הישראלית. היוזמה הוקמה על ידי קבוצת אקטיביסטים חברתיים, אשר הבינה לאחר שנים של עבודה ציבורית כי אין תחליף לנציגות ציבורית שצומחת מהמרחב המקומי בכדי לענות על הצרכים והרצונות של האוכלוסיות השונות והיישובים המגוונים שמרכיבים כפסיפס את המדינה שאנחנו כל כך אוהבים.
 
באמצעות יצירת זהות פוליטית משותפת בין נבחרים ברשויות מקומיות, נפעל להשפיע על הפוליטיקה הארצית, לקדם סוגיות משותפת בין ערים, ליצור שיתופי פעולה מוניציפליים, ובעזרת סולידריות בין עירונית נצליח לקדם סוגיות ברמה ארצית. כל זאת תוך מעורבות של נציגות אזרחית איכותית ופעילה ברשויות המקומיות וקידום ערכי השוויון, הצדק והחירות לאורה של מגילת העצמאות של ישראל.

אנו מאמינים כי הדרך הנכונה לייצר חברה שוויונית ברוח מגילת העצמאות, היא על-ידי חזרה לבסיס. יש להתחיל מלמטה, מהבית, מהמקומי.

ערכי ליבה - מקומי

אנחנו פועלים לשינוי פני החברה הישראלית ולעידוד מעורבות של נציגות אזרחית, איכותית ופעילה ברשויות המקומיות תוך קידום ערכי השוויון, הצדק והחירות ולאורה של מגילת העצמאות של ישראל.

חינוך לערכים חינוך לערכים
פלורליזם פלורליזם
קהילתיות קהילתיות
שיווין וצדק חברתי שיווין וצדק חברתי
ניידות ניידות
סביבתיות סביבתיות
תכנון עירוני תכנון עירוני
שקיפות שקיפות
חוסן כלכלי חוסן כלכלי
תרבות מתקדמת תרבות מתקדמת
הצטרפו אלינו

אני מעוניינ/ת

להצטרף לפעילות

חינוך לערכים

טיפוח וקידום מערכות חינוך דמוקרטית, שוויוניות, מתקדמות ואיכותיות

 • מסגרות לגיל הרך: הורדת נטל יוקר המחיה בקרב משפחות צעירות, על ידי הגדלת מספר מעונות היום הפועלים ברשות. זאת באמצעות הקצאת קרקעות עירוניות לטובת מעונות וכן באמצעות הקצאת מטלות ציבוריות של יזמים בפרוייקטי בנייה חדשים.
 • מיומנויות היסוד ולמידה משמעותית: העמקת תכניות הלימודים במיומנויות היסוד - מתמטיקה, מדעים ושפת אם ובמקצועות הליבה. הטמעה של שיטות לימוד חדשניות המעודדות חשיבה יצירתית, פיתוח כושר החשיבה, לימוד עצמי ומעורבות חברתית.
 • פיקוח על פעילות עמותות וגורמי חוץ: פיקוח עירוני ובשיתוף ההורים באשר לפעילות עמותות וגורמי חוץ במרחב הבית ספרי.
 • חינוך לדמוקרטיה: הטמעת תכנים על חשיבות המוסדות הדמוקרטיים והערכים הליברליים במערכת החינוך, בכל הגילאים.
 • כיתות קטנות: הקטנת מספר התלמידים בכיתות הלימוד.
 • צהרונים איכותיים: פיקוח על התכנים בצהרונים הפועלים בגני הילדים ובבתי הספר.
 • מעורבות הורים: הגברת מעורבות ההורים בפעילות בתי הספר והגנים.

פלורליזם

קידום מגוון אורחות חיים, ייצוג וקול לאוכלוסיות שונות

 • מסחר ביום המנוחה: תתאפשר פעילות בשבתות של מרכולים וחנויות נוחות הנמצאים בצירים ראשיים ובמקומות מרכזיים. לא יתאפשר מסחר בשכונות בהן ריכוז של אוכלוסייה דתית ושומרת מסורת.
 • תחבורה ציבורית בימי המנוחה: הרשות תתכנן מענה לצרכים הציבוריים בשבת לרבות בדרך של הפעלת שאטלים למקומות בילוי בימי שישי בערב ומענה למשפחות ביום השבת.
 • מיעוטים: שמירה על זכויות מיעוטים לא יהודיים החיים בשטח הרשות.
 • להט"ב: תמיכה בקהילת הלהט"ב המקומית, זכויות שוות לזוגות להט"ב במערכת החינוך ובמתקנים עירוניים, תגבור מערכי הסיוע לבני נוער המתמודדים עם יציאה מהארון ולבני משפחותיהם.

קהילתיות

טיפוח חיי הקהילה והשכונה, מעורבות חברתית, חיזוק מרכזים קהילתיים ויוזמות תושבים

 • חיזוק המרכזים הקהילתיים: הגדלת ההשקעה במתנ"סים ובמרכזים הקהילתיים השכונתיים.
 • עידוד מעורבות חברתית: עידוד פעילות חברתית בתחומי הרשות, עידוד פעילות תנועות וארגוני נוער ברשות ותמיכה בהן.
 • מקומות למפגש: הקצאת חללים עירוניים למפגשים של קבוצות תושבים והתארגנויות אזרחיות.
 • תמיכה ביוזמות תושבים: סיוע לתושבים המקדמים מיזמים חברתיים, פעילויות ואירועים קהילתיים במרחב הציבורי ובשכונה.

שיווין וצדק חברתי

ייצוג שוויוני, מתן הזדמנויות שוות וצמצום פערים

 • נשים: מאבק בתופעות של הדרת נשים מהמרחב הציבורי, כגון הפרדה מגדרית באוטובוסים ובמתקנים ציבוריים והסרת נשים משלטים ומודעות. חתירה לייצוג שוויוני לנשים במרחב העירוני ובמילוי תפקידים מטעם העירייה.
 • צעירים: פיתוח שירותים ייחודיים לתושבים צעירים בתחומי תעסוקה, השכלה גבוהה, דיור תרבות, יזמות ומעורבות אזרחית, במרכזי הצעירים ובכל רחבי הרשות.
 • אזרחים ותיקים: הגדלה ושיפור של המסגרות שיאפשרו למבוגרים להזדקן בקהילה.
 • דיור בר השגה: בניית פרויקטים של דיור להשכרה ארוכת טווח (חמש שנים ומעלה) במחיר נמוך ממחיר השוק, המיועדים לתושבי הרשות, על קרקעות עירוניות. וכן עידוד יזמים להקצות דיור להשכרה ארוכת טווח בפרוייקטי בנייה חדשים באמצעות הגדלת זכויות בנייה.
 • ייצוג במרחב הציבורי: מתן ייצוג לכלל הקהילות החיות במרחב העירוני בפעילויות העירייה וכן בשמות הרחובות.
 • מחירים מפוקחים: הנהגת פיקוח על מחירי חוגים במוסדות העירוניים, ועל מחירי מזון הנמכרים במזנונים במתקנים העירוניים ובאירועי תרבות ופנאי.
 •  נגישות: שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות במרחב הציבורי.

ניידות

קידום סביבה בטוחה דרך דגש על יצירת מגוון אפשרויות תחבורה והתניידות

 • תחבורה ציבורית: סלילת נתיבים המעניקים עדיפות לתחבורה ציבורית בצירי תחבורה ראשיים, הפעלת שאטלים אל מקומות העבודה, פעילות מול משרד התחבורה וחברות האוטובוסים לשיפור התדירות והנגישות של קווי האוטובוס.
 • בטיחות בדרכים: הוספת מעברי חציה, הוספת רמזורים בצמתים מסוכנים, פינוי מטרדים ממדרכות ומעורבות בהליכי תכנון ובניה על-מנת להבטיח סביבה תחבורתית בטוחה.
 • חניה: מתן עדיפות לתושבים בחניה ברחובות הרשות, הנחות לתושבים במגרשי חניה עירוניים.
 • מיתון תנועה: הגבלת מהירות הנסיעה המותרת ל-30 קמ"ש ברחובות קטנים.
 • עידוד השימוש באופניים: סלילת רשת של שבילי אופניים רציפים ונגישים בכל רחבי הרשות.

סביבתיות

יצירת סביבה ירוקה ונקייה המקדמת חיים עירוניים ברי-קיימא

 • ריאות ירוקות: הרחבת השטחים הירוקים במרחב המקומי, טיפוח הגינות הציבוריות, נטיעת עצים המסייעים בהפחתת שיעור הפחמן הדו-חמצני.
 • ניקיון: רשות נקייה ומטופחת, השומרת על הסביבה ומאפשרת לתושביה לנשום אוויר נקי וליהנות ממרחב ציבורי איכותי.
 • טבע עירוני: שימור שטחים בעלי חשיבות אקולוגית ברחבי הרשות כגון בריכות חורף ויערות טבעיים, הגדלת מספר הגינות הקהילתיות, תמיכה בהתארגנויות תושבים למען קיימות וסביבה.
 • אנרגיה נקייה: התקנת פאנלים סולריים על גגות מבני ציבור להפקת אנרגיה מהשמש, הטמעת שיטות של בנייה ירוקה במבני ציבור.
 • אוויר נקי: אכיפה נגד תעשיות מזהמות הפועלות ברשות לעמוד בתקני הזיהום המחייבים.

תכנון עירוני

עידוד התחדשות עירונית ועירוב שימושים

 • התחדשות עירונית: עידוד תהליכי התחדשות עירונית במרכז הרשות ובשכונות הוותיקות, תוך שמירה על זכויות הדיירים והימנעות מציפוף יתר.
 • שמירה על אופי הרשות: איזון בין בנייה נמוכה לבין בנייה לגובה, שימור מבנים בעלי ערך היסטורי ואדריכלי ייחודי.
 • החייאת רחובות מסחריים: עידוד שימושים מעורבים של מגורים ומסחר ברחובות מסחריים ראשיים, כך שתושבים יוכלו ליהנות מחיי רחוב תוססים במרחק הליכה מביתם.
 • צל: נטיעת עצים והצללה של רחובות ומרחבים ציבוריים.

שקיפות

מלחמה בשחיתות במרחב המקומי, פעולה בשקיפות מרבית ושיתוף התושבים בתהליכי קבלת החלטות

 • מלחמה בשחיתות: מחויבות לפעילות עיקשת כנגד שחיתות במרחב הרשות.
 • שיתוף ציבור: הטמעת תהליכי שיתוף תושבים בישיבות המועצה, החלטות המועצה, בתחומי תכנון, תשתיות, חינוך, קהילה ועוד.
 • שקיפות: פתיחת התקציב העירוני ומאגרי מידע לעיון הציבור, בצורה נגישה באתר האינטרנט העירוני.
 • שירות לתושב: העלאת רמת השירות של העירייה וזמינותו, העברת שירותים עירוניים לאינטרנט כך שיפחת הצורך של תושבים להגיע פיזית למשרדי העירייה, הנהגת כרטיס תושב דיגיטלי המאפשר לכל תושב לבצע פעולות באינטרנט ולעקוב אחר תשלומים בקלות ובנוחות.

חוסן כלכלי

ביסוס הכלכלה המקומית וקיום שותפות כלכלית-רעיונית בין רשויות

 • משיכת תעשיות חזקות: הטבות בארנונת עסקים לתעשיות עתירות ידע ותעשיות הזנק.
 • יצירת הכנסות עצמיות: פיתוח מודלים עסקיים שיאפשרו לרשות לפעול באיתנות כלכלית.
 • סיוע לעסקים קטנים: איגוד עסקים קטנים, קיצור ופישוט הליך רישוי עסקים.
 • חלוקת הכנסות: פעולה מול הממשלה לחלוקת הכנסות צודקת עם רשויות מקומיות שכנות.

תרבות מתקדמת

קידום תרבות במרחב הציבורי, במוסדות תרבות עירוניים ושמירה על חופש תרבותי של אמנים ומוסדות

 • הגדלת ההשקעה בתרבות: הגדלת התמיכה במוסדות תרבות הפועלים ברשות.
 • תרבות במרחב הציבורי: אירועי תרבות ואמנות ופסטיבלים לכל המשפחה בפארקים, בכיכרות ובגינות הציבוריות לאורך כל השנה.
 •  השקעה באמנים: הקצאת חללי יצירה לאמנים ויוצרים תושבי הרשות, מלגות לאמנים.
 • חופש תרבותי: שמירה על חופש הביטוי של אמנים ושל מוסדות התרבות הפועלים ברשות.