fbpx

קהילתיות

By jona 19 בפברואר 2018

  • חיזוק המרכזים הקהילתיים: הגדלת ההשקעה במתנ"סים ובמרכזים הקהילתיים השכונתיים.
  • עידוד מעורבות חברתית: עידוד פעילות חברתית בתחומי הרשות, עידוד פעילות תנועות וארגוני נוער ברשות ותמיכה בהן.
  • מקומות למפגש: הקצאת חללים עירוניים למפגשים של קבוצות תושבים והתארגנויות אזרחיות.
  • תמיכה ביוזמות תושבים: סיוע לתושבים המקדמים מיזמים חברתיים, פעילויות ואירועים קהילתיים במרחב הציבורי ובשכונה.